قیمت حواله درهم امارات امروز پنجشنبه 8 مهر 1400

درهم امارات (حواله) امروز با کاهش ۰.۰۶ درصدی، از ۷,۷۵۰ (هفت هزار و هفتصد و پنجاه ) تومان به ۷,۷۴۵تومان رسید.

امروز درهم امارات (حواله) برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که درهم امارات (حواله) که روز قبل تا ۷,۷۵۰ (هفت هزار و هفتصد و پنجاه ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۰۸ مهر ۱۴۰۰ مصادف با ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۰.۰۶ درصدی به ۷,۷۴۵ (هفت هزار و هفتصد و چهل و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۷,۷۴۵-۵.۰۰-۰.۰۷11:28
۷,۷۵۰۱۳۰۱.۶۷روز قبل
۷,۶۲۰۶۰۰.۷۸۲ روز پیش

 قیمت درهم امارات امروز در بازار آزاد و حواله
اطلاعات بیشتر اطلاعات کمتر