قیمت حواله درهم امارات امروز سه شنبه 5 بهمن 1400

درهم امارات (حواله) امروز با افزایش ۱.۲۹ درصدی، از ۷,۶۳۰ (هفت هزار و ششصد و سی ) تومان به ۷,۷۳۰تومان رسید.

روز قبل درهم امارات (حواله) مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. درهم امارات (حواله) که ۲ روز پیش تا ۷,۶۳۰ (هفت هزار و ششصد و سی ) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۰۵ بهمن ۱۴۰۰ مصادف با ۲۵ ژانویه ۲۰۲۲ - با رشد ۱.۲۹ درصدی به ۷,۷۳۰ (هفت هزار و هفتصد و سی ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۷,۷۳۰۱۰۰۱.۲۹روز قبل
۷,۶۳۰۲۰۰.۲۶۲ روز پیش
۷,۶۱۰۱۰۰.۱۳۳ روز پیش

 قیمت درهم امارات امروز در بازار آزاد و حواله
اطلاعات بیشتر اطلاعات کمتر