قیمت حواله درهم امارات امروز جمعه 17 اردیبهشت 1400

درهم امارات (حواله) امروز با کاهش ۰.۷۴ درصدی، از ۵,۸۱۰ (پنج هزار و هشتصد و ده ) تومان به ۵,۷۶۷تومان رسید.

روز قبل درهم امارات (حواله) مانند ۲ روز پیش با کاهش قیمت روبرو شد، بطوری که درهم امارات (حواله) که ۲ روز پیش تا ۵,۸۱۰ (پنج هزار و هشتصد و ده ) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ مصادف با ۰۷ می ۲۰۲۱ - با کاهش ۰.۷۴ درصدی به ۵,۷۶۷ (پنج هزار و هفتصد و شصت و هفت ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۵,۷۶۷-۴۳-۰.۷۵روز قبل
۵,۸۱۰-۲۷۰-۴.۶۵۲ روز پیش
۶,۰۸۰۲۰۰.۳۲۴ روز پیش

 قیمت درهم امارات امروز در بازار آزاد و حواله
اطلاعات بیشتر اطلاعات کمتر