قیمت حواله درهم امارات امروز سه شنبه 12 مرداد 1400

درهم امارات (حواله) امروز با افزایش ۰.۱۸ درصدی، از ۶,۹۵۷ (شش هزار و نهصد و پنجاه و هفت ) تومان به ۶,۹۷۰تومان رسید.

روز قبل درهم امارات (حواله) برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که درهم امارات (حواله) که ۲ روز پیش تا ۶,۹۵۷ (شش هزار و نهصد و پنجاه و هفت ) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ مصادف با ۰۳ آگوست ۲۰۲۱ - با رشد ۰.۱۸ درصدی به ۶,۹۷۰ (شش هزار و نهصد و هفتاد ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۶,۹۷۰۱۳۰.۱۸روز قبل
۶,۹۵۷-۴۱.۰۰-۰.۵۹۲ روز پیش
۶,۹۹۸۳۶۰.۵۱۳ روز پیش

 قیمت درهم امارات امروز در بازار آزاد و حواله
اطلاعات بیشتر اطلاعات کمتر